Ohiopyle State Park, Pennsylvania, Appalachian Mountains, USA.